Det er tydeleg at naturen er ei kjelde til inspirasjon for mange av forslaga og teikningane. Fjord, fjell, epler og tre kunne ein sjå i fleire av motiva. Engasjementet var stort hjå nokre, medan andre vart overtydde av utsendingane. Som tidlegare skrive, er fristen for innspel 15. juni 2018. Forslag kan de sende til postmottak@sogndal.kommune.no.

 

Balejazz

Foto: Trude Risnes

Balejazz

Foto: Trude Risnes

Balejazz 3.jpg

Foto: Kjell Einar Barsnes