Sju administrative arbeidsgrupper har gjort omfattande kartleggingar. Deira dokument er no offentleg tilgjengelege.

Desse rapportane er svar på følgjande mandat for kunnskapsgrunnlag:

Utarbeid eit kunnskapsgrunnlag for tenesteområdet som skildrar:

1.1 Status for tenesteområdet i dag.
1.2 Gjeldande avtaler internt og mot tredjepart.
1.3 System og programløysingar.
1.4 Kompetanse.
1.5 Relevante nøkkeltal.
1.6 Utfordringar med grunnlag i nasjonale og kommunale føringar. 

Filene er tilgjengelege under Administrasjon --> Arbeidsgrupper

Møte i arbeidsgruppa

Møte i arbeidsgruppa for Helse og omsorg 7. mai 2018, formannskapssalen Leikanger.
Frå venstre: Anne Brennset Gjerland, Jon Tvilde, Leiv Erik Husabø, Henrik Høberg, Gunnar Steine og Jan Ove Tryti.

Deira kartlegging kan du lese her:

http://www.nye.sogndal.kommune.no/getfile.php/4155581.2539.wpmtulmquazwzi/Kunnskapsgrunnlag+-+Helse+omsorg.pdf