Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avslutta høyringar

Politisk organisering - nye Sogndal kommune - Høyring

Politisk arbeidsgruppe "Fornying av lokaldemokratiet" har utarbeida framlegg til politisk organisering som vert lagt fram til offentleg ettersyn/høyring.

Notat - Politisk organisering nye Sogndal kommune

Gruppa har vore leia av ordførar Jon Håkon Odd (AP, Leikanger).
Med i gruppa har og ordførarane Harald Offerdal (AP, Balestrand) og Jarle Aarvoll (AP, Sogndal) vore, samt Arnstein Menes (SP, Balestrand), Ole Simen Nesdal (SP, Leikanger), Vibeke Johnsen (SV, Sogndal) og Karin Vikane (H, Sogndal).

Høyringsfrist er sett til 21.12.2018 og skal handsamast i fellesnemnda 24.januar 2019.

Høyringsinnspel vert å sende: Elektronisk skjema eller på postmottak@sogndal.kommune.no