Representantar frå alle dei politiske partia i Nye Sogndal kommune gjer greie for sitt syn og fortel om sine prioriteringar når det gjeld det frivillige kulturlivet i den nye kommunen.

Debattleiar: Eldgrim Fossheim

Arrangør: SOGN OG FJORDANE UNGDOMSLAG, LEIKANGER UNGDOMSLAG

Stad: Ungdomshuset i Leikanger
Tid: onsdag 12. juni 19:00