Alle leiarar og hovudtillitsvalde frå Leikanger, Balestrand og Sogndal sin første leiarsamling.

Tema var informasjon om omstilling, leiariarplattform og drøfting av administrativ organisering.

Flinke folk, stort engasjement, god stemning. 

Bilde leiarsamling Flåm oktober 2018