Musikk ved Tor Talle og Kai Martin Brekke
Ordførarane, prosjektrådmann har samtale med Knut Henning Grepstad

Engasjerte ungdommar frå Balestrand deltek.

Enkel bevertning Velkomen!

Føl folkemøtet direkte: https://www.youtube.com/watch?v=f0DQpWi5CfQ