Oversikt over dokument

Kunnskapsgrunnlag

Mandat for arbeidsgruppa

 

Møte, innkallingar og referat

edlemmar i arbeidsgruppa:

Rolle Namn e-postadresse
Leiar Gunnar Steine gunnar.steine@leikanger.kommune.no
Medlem Henrik Høberg  
Medlem Jan Ove Tryti jan.ove.tryti@sogndal.kommune.no
Medlem Jon Tvilde jon.tvilde@sogndal.kommune.no
Medlem Leiv Erik Husabø leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
Medlem Margrethe Vie Myren Margrethe.vie.myren@balestrand.kommune.no
Tillitsvald Anne Brendset