Illustrasjon Høyring - adm organiseringVi ber om at tenesteleiarar tek det opp i fellesmøte med alle sine tilsette, eventuelt formidlar det på eigna vis og at de samordnar alle innspel frå eininga.

Ber og om at de som tillitsvalde tek det opp i medlemsmøter, dersom de finn det tenleg.  De må og samordna innspela.

 

Dersom de har innspel, skal det sendast postmottak@sogndal.kommune.no eller på elektronisk skjema innan utgangen av 20.11.2018.

Me håpar de er aktive og kjem med innspel, mvh Stig Arne Thune- prosjektrådmann

 

Framlegg til administrativ organisering