1. Fellesnemnda legg vedteker for barnehage for Nye Sogndal kommune ut på høyring i perioden 06.12.18 – 13.01.19
  2. Vedtektene skal gjelde frå barnehageåret 2019 / 2020

Framlegg til vedtekter barnehage i Sogndal komune - oppdatert etter vedtak i fellesnemnda

Saksprotokoll fellesnemnda 06.12.18, sak 34/18

Høyringssvar kan sendast på elektronisk skjema, postmottak@sogndal.kommune.no eller til Sogndal kommune, Postboks 153, 6851 Sogndal