Oversikt over dokument

Mandat til arbeidsgruppa

Kunnskapsgrunnlag

 

Møte, innkallingar og referat

Medlemmar i arbeidsgruppa:

Rolle Namn e-postadresse
Leiar Steinar Henriksen steinar.henriksen@sogndal.kommune.no
Medlem Anja Hamre anja.hamre@leikanger.kommune.no
Medlem Ken Heine Bakke Ken.heine.bakke@balestrand.kommune.no  
Medlem Knut Navarsete knut.navarsete@sogndal.kommune.no
Medlem Tom Sølve Myklebust Tom.Solve.Myklebust@sfj.no
Tillitsvald Åge Skrede Age.skrede@balestrand.kommune.no