Fysisk innlevering vert gjort til Tenestetorget på Sogndal kommunehus, i kontortida (08:00-15:45).

Listeforslaget kan òg sendast i posten til:
Sogndal kommune v/Sogndal valstyre
Postboks 153
8651 Sogndal

Dersom listeforslaget blir sendt via. e-post innan 1. april kl. 12.00 (der signaturane på forslaget kjem fram), vil dette vere innanfor fristen. Men det er ein nødvendig føresetnad at liste med originale underskrifter vert sendt i posten/levert med ein gong. E-postadresse: postmottak@sogndal.kommune.no