Prosjektet treng prosjektmedarbeidar i 40-50% stilling frå snarast og til 31.12.2018, med mogeleg forlenging. Stillingsprosent kan verte justert.

Den som vert tilsett vil få innvilga permisjon frå noverande stilling.

Tilsetjing skjer i prosjektorganisasjon og prosjektleiar/rådmann er næraste overordna.

Vil du vere med å skapa ein ny robust og attraktiv kommune med godt omdømme er du rett søkar.

Intressert?