Listeforslaget må innehalde minst 7 namn.

I Sogndal kommune kan forslaget maksimalt innehalde 43 namn, dvs. tal på representantar i kommunestyret (37) pluss 6.

Inntil 6 personer på lista kan bli gjevne eit tillegg i personleg røystetal på 25 % av det talet på røystesetlar som lista får ved valet. Namnet på desse kandidatane skal stå først og skrivast med utheva skrift, feit skrifttype eller store bokstavar.