Mynde og ansvarsområde

Komiteen skal kunne vere referansegruppe og ha medansvar for sektorplanar for området. Komiteen har innstillingsrett og skal kunne gje uttale til formannskap og kommunestyre om til dømes drift innan kommunalsjefområde helse og omsorg og oppvekst. Komiteen kan vera viktig støtte for politisk leiarskap når det gjeld viktige områder for kommunen, og vere høyringsinstans og førebu høyringar.

Namn Rolle Parti stad Tlf. E-post
Margrete Haug Leiar Kristeleg folkeparti Sogndal 48080469 margrete.haug@lerum.no
Per Hilleren Nestleiar Senterpartiet Sogndal 47607532 peren@online.no
Anna Helen Hamre Medlem Sosialistisk Venstreparti  Leikanger 98821355 annahhamre@gmail.com
Antonella Patricia Vidal Ottone Medlem Arbeidarpartiet Balestrand 91649171 antito84@gmail.com
Berit Marie Ruud Medlem Senterpartiet Kaupnger 91649171 bemaruud@gmail.com
Gabriel Skjulhaug Yttri Medlem Senterpartiet Leikanger 95465133 gabrielyttri@gmail.com
Glenn Erik Havnen Flåten Medlem Høgre Kaupanger 95465133  
Henrik Johannessen Selvåg Medlem Senterpartiet Kaupanger 90246476 henrikjselvaag@gmail.com
Ole André Aarvoll Medlem Arbeidarpartiet Sogndal 47607532 ole.andre.aarvoll@gmail.com