Mynde og ansvarsområde

Komiteen skal kunne vere referansegruppe og ha medansvar for sektorplanar for området. Komiteen har innstillingsrett og skal kunna gje uttale til formannskap og kommunestyre om til dømes fordeling av midlar og kulturpris. Komiteen kan vera viktig støtte for politisk leiarskap, når det gjeld viktige områder for kommunen, som mellom anna infrastruktur og samfunnsutvikling, og vere høyringsinstans og førebu høyringar.

Tema ein kan vurdera til komiteen:

 • Samfunns- og næringsutvikling
 • Landbruk og ressursforvalting
 • Natur, miljø og klima
 • Bustadstrategi
 • Samferdsle
 • Teknisk infrastruktur
 • Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
 • Kultur, bibliotek, kulturskule, frivillig arbeid, kulturminne, tilskot m.m.
 • Integrering
 • Arbeidskvalifisering og - tilrettelegging
 • Uttale sal av skjenking og sal alkohol

 

Namn Rolle Parti stad Tlf. E-post
Kristin Rundsveen Leiar Senterpartiet Sogndal 90890713 kr_ru@hotmail.com
Hans Christian Knutsen Nestleiar Sosialistisk Venstreparti  Sogndal 95923462 hans.christian.99@hotmail.com
Clara øberg Medlem Arbeidarpartiet Sogndal 41530713 clara.oberg@sfj.no
Bjarte Haugen Medlem Venstre Fjærland 41324789 bjarte.haugen@gmail.com
Laila Njøs Eikeland Medlem senterpartiet Leikanger 97542072 lailanje@online.no
Ole Simen Nesdal Medlem Senterpartiet Leikanger 99607677 ole.nesdal@vegvesen.no
Solfrid Fossberg Medlem Høgre Leikanger 97501474 solfrid.fossberg@hotmail.com
Ståle Loftesnes Medlem Miljøpartiet dei Grøne  Kaupanger 41292803 staaleloft@hotmail.com
Tore Feten Medlem Senterpartiet Balestrand 48095608 tfeten@gmail.com