Profesjonelle aktørar innan design og kunst vert med dette inviterte til utforming av kommunevåpen. Juryen avgjer kven som vert valde ut. Den endelege vinnaren får eit honorar på kr. 30 000.
Sjå fullstendig dokument med reglar og fristar.

Frist for innsending: 14. september 2018 til postmottak@sogndal.kommune.no.