Namn Rolle Parti Stad Tlf. E-post
Laila Elisabeth Wigum Leiar Høgre Sogndal 91377364 laila.wigum@vegvesen.no
Heidi Kathrin Osland Nestleiar Sosialistisk Venstreparti  Sogndal 95271606 heidi@arkitektkontoret4b.no
Arnt Christoffer Hovland Munthe Medlem Høgre Sogndal 90837175 arnt@aroygard.no
Ingvar Stadheim Medlem Arbeidarpartiet Sogndal 91339798 ingvar.stadheim@gmail.com
Gunnstein Flugheim Medlem Senterpartiet Sogndal 91354938 gunnsfl@gmail.com