Frist for å trekke tilbake eit listeforslag er tysdag 23. april 2019, kl. 12.00.

Treng de rettleiing om korleis listeforslaga skal fyllast ut, kontakt politisk sekretariat, Maj Britt Brendstuen, e-post maj.britt.brendstuen@sogndal.kommune.no eller tlf. 57 62 96 30.

Sjå elles Valdirektoratet sin fullstendige gjennomgang av alle krava til listeforslag, og rettleiing til utfylling av malen.