Årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 for Sogndal kommune er lagt ut for offentleg ettersyn i perioden 02.12– 16.12.2019. Sogndal kommunestyre vil handsame saka 19.12.2019.

 

Merknader og innspel til økonomiplan kan sendast på:

Kommunestyret skal handsame økonomiplan og budsjett i møte 19.12.2019.

 

Alle dokumenta er og lagt ut:
• Balestrand kommunehus 
• Leikanger kommunehus
• Sogndal kommunehus
• Balestrand bibliotek 
• Leikanger bibliotek
• Sogndal bibliotek
 
Sogndal kommune
Arnstein Menes
  -ordførar-