Administrasjonsutvalet
08.10.2020 kl. 08:15 - 00:00
Leikanger, Fylkeshuset, møterom Skåla

Møtedokument
Saksliste - Møte i administrasjonsutvalet 8.oktober 2020
Møteprotokoll - Møte i administrasjonsutvalet 8. oktober 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format