Administrasjonsutvalet
30.03.2021 kl. 08:00 - 00:00
Digitalt møte - Teams

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i administrasjonsutvalet 30. mars 2021
Møteprotokoll - Møte i administrasjonsutvalet 30. mars 2021
Saksliste - Møte i administrasjonsutvalet 30.mars 2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar i administrasjonsutvalet 30. mars 2021 Vis