Fellesnemnda
24.01.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen - Leikanger kommune

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Fellesnemnda den 24.01.2019
Sakspapirer - Møte i Fellesnemnda den 24.01.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Fellesnemnda 2019 - Opning og konstituering Vis
2/2019 Kommuneavtale med Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
3/2019 Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgn omsorgstenester i Sogndal Vis (5) Vis
4/2019 Politisk organisering i nye Sogndal kommune Vis (4) Vis
5/2019 Politisk arbeidsgruppe - Delegeringsreglement, politisk reglement og godtgjerslereglement Vis
6/2019 Fellesnemnda og fråsegn til kommunane sine budsjett og økonomiplanar 2019 -2022 Vis (4) Vis
7/2019 Planstrategi 2020 - 2024, nye Sogndal kommune Vis (2) Vis
8/2019 Ungdomsførebyggjande arbeid/ diakoni Vis
9/2019 2. gangs handsaming av vedtekter skulefritidsordning (SFO) Vis (11) Vis
10/2019 2.gangs handsaming av vedtekter barnehage - nye Sogndal kommune Vis (12) Vis
11/2019 Skriv, meldingar, referat og drøftingssaker - Fellesnemnda 2019 Vis