Formannskapet
01.12.2021 kl. 09:00 - 00:00
Tingsalen i Tinghuset på Leikanger

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 01.12.2021
Saksliste - Møte i Formannskapet den 01.12.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
97/2021 Endring av politisk reglement Vis
98/2021 Gjennopptaking av vegnamn for vegparsellen Korea Vis (7) Vis
99/2021 Intensjonsavtale grunnerverv Kvåle Vis (1) Vis
100/2021 Politisk arbeidsgruppe: Eigarstrategi Vis (2) Vis
101/2021 Ny organisering av regionråd i Sogn Vis (1) Vis
102/2021 Styrking av Sogn Regionråd Vis
103/2021 Søknad om fritak for eigedomsskatt Vis (1) Vis
104/2021 Søknad om fritak frå eigedomsskatt Vis (1) Vis
105/2021 Søknad om fritak for eigedomsskatt Vis (1) Vis
106/2021 Tilsetjing av kommunedirektør Vis (3)
107/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 01.12.2021 Vis (2)