Formannskapet
03.09.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i formannskapet 3. september 2020
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 3. september 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
76/2020 Val av forliksrådsmedlemmer Vis (7) Vis
77/2020 Forskrift om folkevalde si godtgjerdsle i Sogndal kommune, Vestland Vis (1) Vis
78/2020 Innløysing av festeavtale for eigedom gnr. 22, bnr 118 Vis (1) Vis
79/2020 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing - høyring Vis (1) Vis
80/2020 Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. Planprogram Vis (5) Vis Vis (1)
81/2020 TV-aksjonen 2020 Vis (1) Vis
82/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (7) Vis
84/2020 Søknad om fritak frå politiske verv Vis
85/2020 Søknad om fritak frå verv og val av nytt medlem i rådet for personar med nedsett funksjonsevne Vis (1) Vis
86/2020 Lovlegheitskontroll saker 73/20 74/20 i formannskapet 22. juli 2020 Vis (1) Vis
87/2020 Arbeidsnotat nr. 2 - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Vis (4) Vis
88/2020 Val av meddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 - suppleringsval Vis (1) Vis