Formannskapet
07.11.2019 kl. 11:00 - 00:00
Tingsalen - Leikanger tinghus

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 07.11.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 07.11.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 07.11.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format