Formannskapet
08.09.2021 kl. 13:30 - 17:00
Kviknes Hotell

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 08.09.2021
Saksliste - Møte i Formannskapet den 08.09.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
69/2021 Administrasjonslokale Balestrand Vis
70/2021 Handsaming av søknad om byggeløyve - kommunedirektør Vis
71/2021 Høyringsinnspel til Regoinal Transportplan frå Sogndal kommune Vis (4) Vis
72/2021 Planprogram - Arealplan for Sogndal kommune 2022-2032 Vis (5) Vis Vis (1)
73/2021 Arealplan - finansiering av eksterne kostnader Vis
74/2021 Høyringsnotat - framlegg til endring av selskapsavtalen til Simas IKS Vis (2) Vis
75/2021 Kjøp av administrasjonslokale Vis
76/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 08.09.2021 Vis (7) Vis