Formannskapet
08.10.2020 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i formannskapet 8.oktober 2020
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 8. oktober 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format