Formannskapet
10.02.2021 kl. 10:00 - 00:00
Videomøte

Møtedokument
Saksliste - Møte i formannskapet 10. februar 2021
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 10. februar 2021
Sak 16/21 - Vedlegg C3
Sak 16/21 - Vedlegg C4
Sak 16/21 - Vedlegg C7
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2021 Investering - veganlegg Kaupanger industrifelt Vis
4/2021 Retningslinjer for flagging Vis (1) Vis
5/2021 Forskrift om folkevalde si godtgjerdsle i Sogndal kommune - endring Vis (2) Vis
6/2021 Politikarløysing Vis
7/2021 Heilskapleg ROS-analyse Vis (1) Vis
8/2021 Masterplan for reisemålet Sogn 2021-2030 - høyringsinnspel Vis (2) Vis Vis (1)
9/2021 Regionalplan for Sogn regionråd 2021-2024 - høyringsinnspel frå Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (1)
10/2021 Bruk av ordførarkjedet Vis (1) Vis
11/2021 IKT driftsamarbeid Vis (6) Vis
12/2021 DigiVestland - samarbeid om digitalisering i Vestland Vis (3) Vis
13/2021 Sogndal kulturhus - drift og investeringar Vis (6) Vis Vis (1)
14/2021 Flytting av budsjettmidlar frå Helse og Omsorg til Plan og Samfunn Vis
15/2021 Prosess budsjett og økonomiplan Vis
16/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 10. februar 2021 Vis (7) Vis
17/2021 Innløysing av festeavtale for eigedom gnr. 22, bnr 118 Vis (11) Vis
18/2021 Tariffoppgjeret 2021 Vis (4) Vis Vis (1)