Formannskapet
11.06.2020 kl. 11:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 11. juni 2020
Saksliste - Møte i formannskapet 11. juni 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
46/2020 Årsmøte Leikanger frivilligsentral Vis (4) Vis Vis (1)
47/2020 Årsmøte Sogndal frivilligsentral Vis (3) Vis Vis (1)
48/2020 Organisering av frivilligsentralane Vis (4) Vis Vis (1)
49/2020 Rapport Sogndal kulturhus - Korleis møte framtida? Vis (2) Vis Vis (3)
50/2020 Etablering av forprosjekt - "Hent meg"-ordning i Sogndal Vis Vis (1)
51/2020 Lokalisering av NAV-Sogndal Vis (8) Vis Vis (5)
52/2020 Forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå mindre avlaupsanlegg Vis (1) Vis
53/2020 Refusjon for utgifter til veg, vatn og avløp - Stadheimgarden - vedtak Vis (7) Vis (1)
54/2020 Samordning av omsorgslønsats Vis (1) Vis Vis (3)
55/2020 Prinsippavklaring om løpande barnehageopptak Vis (1) Vis Vis (1)
56/2020 Val av meddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Vis (3) Vis Vis (1)
57/2020 Økonomisk oppgjer med Høyanger etter grensejusteringa Vis (2) Vis
58/2020 Årsmelding Balestrand kommune 2019 Vis (3) Vis
59/2020 Årsrapport 2019 (3.tertial 2019) for gjelds- og finansforvaltning i Leikanger kommune Vis
60/2020 Rekneskap og årsmelding 2019 Sogndal kommune Vis (4) Vis
61/2020 Inngåande balanse for Sogndal kommune 2020 Vis
62/2020 Rapport om finansforvaltninga i Balestand kommune i 2019 Vis (1) Vis
63/2020 Rekneskap og årsmelding 2019 for Leikanger kommune Vis (2) Vis
64/2020 Akson-samhandling og felles journal (intensjonsavtale) Vis (3) Vis
65/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (13) Vis
66/2020 Fast landingsplass for luftambulanse i Sogndal 19/624 Vis (1) Vis
67/2020 Ny vinterforskrift for 4640 Sogndal Kommune Vis (1) Vis
68/2020 Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. Oppstart av planarbeid og utarbeiding av planprogram Vis (1) Vis Vis (1)
69/2020 Overføring av investeringsbudsjett frå 2019-2020 - Balestrand kommune Vis
70/2020 Rapport om gjelds- og finansforvaltning, 1.tertial 2020 Vis
71/2020 Økonomisk rapport pr 1.tertial 2020 Vis (1) Vis
72/2020 Lovlegheitskontroll sak 44/20 Vis (4) Vis