Formannskapet
13.02.2020 kl. 08:15 - 00:00
Leikanger - Tinghuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i formannskapet 13. februar 2020
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 13. februar 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format