Formannskapet
14.05.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Tinghuset, tingsalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i formannskapet 14. mai 2020
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 14. mai 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
37/2020 Innkjøpsstrategi Sogndal Kommune Vis (3) Vis
38/2020 Kommunal planstrategi for Sogndal kommune 2020 - 2023 Vis (7) Vis Vis (1)
39/2020 Klage - søknad om helikopterløyve Magne og Marit Bratteteig Vis (4) Vis
40/2020 Disponering av restmidlar - fond frå gamle Balestrand kommune Vis
41/2020 Val av meddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Vis (3) Vis
42/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (7) Vis
43/2020 Lokalisering av NAV-Sogndal Vis (8) Vis
44/2020 Sogndal Skisenter Drift AS - søknad om langsiktig lån Vis (3) Vis
45/2020 Val av medlem til ankenemnda i SIMAS IKS Vis (1) Vis