Formannskapet
16.11.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, Firdasalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 16. november 2020
Saksliste - Møte i formannskapet 16. november 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
102/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 16. november 2020 Vis (24) Vis