Formannskapet
17.03.2021 kl. 00:00 - 00:00
Videomøte - Teams

Møtedokument
Saksliste - Møte i formannskapet den 17. mars 2021
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 17. mars 2021
Sak 24/21 - Spørsmål og svar
Presentasjon konsesjonskraft og kraftpris
Presentasjon Vite Meir
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2021 Permitterte lærlingar Sogndalsmodellen Vis
21/2021 Oversyn over investeringsbehov innan skulesektoren og strategiske vegval for Sogndal sentrum Vis
22/2021 Kommunal tilskot kompensasjonsordning til lokale virksomheter- jf. Prop 79S Vis (3) Vis
23/2021 Samfunnsplan for Sogndal kommune 2021-2030 Vis (6) Vis Vis (1)
24/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 17. mars 2021 Vis (20) Vis