Formannskapet
19.03.2021 kl. 12:30 - 00:00
Digitalt møte - Teams

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 19. mars 2021
Saksliste - Møte i formannskapet 19. mars 2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 19. mars 2021 Vis