Formannskapet
19.11.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen - Leikanger tinghus

Møtedokument
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 19.11.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 19.11.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 19.11.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2019 Formannskapet - Opning og konstituering Vis
19/2019 Overføring av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til kommunane Vis (5) Vis
20/2019 Målvedtak og administrasjonsmål i Sogndal kommune Vis (3) Vis
21/2019 Førebuing av val til styrer, råd og utval for peioden 2019 - 2023 Vis (1) Vis
22/2019 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Vis (5) Vis
23/2019 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis
25/2019 Frisklivssentralen i Sogn - samarbeidsavtale med Luster Vis (2) Vis
26/2019 Avtale med Ungt Entreprenørskap Vis (2) Vis
27/2019 Eigarskapsmelding og eigarskapspolitikk for Sogndal kommune Vis (2) Vis