Formannskapet
20.10.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen, kommunehuset i Sogndal

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 20.10.2021
Saksliste - Møte i Formannskapet den 20.10.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
79/2021 Saksframlegg framtidige barnehagebehov i Sogndal kommune Vis (26) Vis Vis (1)
80/2021 Framtidige skuleløysingar for Sogndal kommune Vis (28) Vis Vis (1)
81/2021 Eigarskapsstrategi for Sogndal kommune Vis (3) Vis
82/2021 Økonomireglement Sogndal kommune Vis (2) Vis
83/2021 Finans- og gjeldsrapportering 2. tertial 2021 Vis (1) Vis
84/2021 Tertialrapport 2 - Ny versjon Vis (4) Vis
85/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 20.10.2021 Vis (1) Vis
86/2021 Tertialrapport 2 (Unntatt offentlighet).