Formannskapet
21.06.2021 kl. 16:00 - 17:00
Videomøte

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 21.06.2021
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 21.06.2021
Saksliste - Møte i Formannskapet den 21.06.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 2021