Formannskapet
23.04.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 23. april 2020
B3a: Notat om 17. mai
B3b: Referat frå møte med 17. mai komitéane
C4: Visjon og verdiar for Sogndal kommune
C9: Korona - status
C10: Tidsplan årsmelding
C11: NAV - lokalisering av kontor
C12a: Fritidskort - avslag på søknad
C12b: Pilotprosjekt fritidskortet
Svar på spørsmål frå representantane
Saksliste - Møte i formannskapet 23. april 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2020 Forskrift om folkevalde si godtgjerdsle i Sogndal kommune, Vestland Vis (1) Vis
27/2020 Overorndna retningsliner for tilskot til nærings og miljøtiltak i skogbruket Sogndal kommune 2020-2022 Vis (2) Vis
28/2020 Aksjonæravtale Sognekraft AS Vis (1) Vis
29/2020 Samordning av omsorgslønsats Vis
30/2020 Overføring av investeringsbudsjett frå 2019 til 2020 - gamle Sogndal kommune Vis
31/2020 Overføring av investeringsbudsjett frå 2019-2020 - Leikanger kommune Vis
32/2020 Bruk av momsavtalar i utbyggingsprosjekt Vis
33/2020 Innkjøpsstrategi Vis (1) Vis
34/2020 Fritak for eigedomsskatt - studenthuset Meieriet Vis (3) Vis
35/2020 Klage på vedtak om barnehageplass Vis (3) Vis
36/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (14) Vis