Formannskapet
24.11.2021 kl. 09:00 - 00:00
Tingsalen, Tinghuset på Leikanger

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 24.11.2021
Saksliste - Møte i Formannskapet den 24.11.2021
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 24.11.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
92/2021 Møtekalender 2022 Vis (1) Vis
93/2021 Godkjenning av selskapsavtale til Simas IKS Vis (2) Vis
94/2021 Budsjettendring investering 2021 Vis
95/2021 Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 Vis (23) Vis
96/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 24.11.2021 Vis (3)