Formannskapet
26.11.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 26. november 2020
Saksliste - Møte i formannskapet 26. november 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
103/2020 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2021 Vis (2) Vis
104/2020 Mål for responssenter og framlegg til ny selskapsavtale for Alarmsentralen Vis (3) Vis
105/2020 Endring av renovasjons- og slamforskrift for Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap IKS Vis (3) Vis
106/2020 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg Vis (1) Vis
107/2020 Møtekalendar 2021 Vis (2) Vis
108/2020 Årsbudsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024 Vis (12) Vis
109/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 26. november 2020 Vis (5) Vis