Formannskapet
28.04.2021 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger, Tinghuset - Tingsalen

Møtedokument
Offentlig møteprotokoll - Møte i formannskapet 28. april 2021
Saksliste - Møte i formannskapet 28. april 2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2021 Avtale om sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet - utøving av opsjon på forlenging Vis (4) Vis
31/2021 Representant for oppnevningsutvalet for meklere i konfliktrådet Vis
32/2021 Forskrift om folkevalde si godtgjersle i Sogndal kommune - endring Vis
33/2021 Fleirbruks- og basishall Vis (1) Vis
34/2021 Kommunal tilskot kompensasjonsordning til lokale virksomheter- jf. Prop 79S - runde 2 Vis (1) Vis
35/2021 Søknad til kommunalt næringsfond frå Sæle Sag AS Vis (1) Vis
36/2021 Næringsareal Kaupanger gbnr 105/405 Vis (2) Vis
37/2021 Ev. etablering av frivilligsentral i Balestrand Vis (2) Vis Vis (1)
38/2021 Ny gangbru i Sogndal kommune Vis (1) Vis
39/2021 Vurdering av kjøp av eigedom (Unntatt offentlighet).
40/2021 Administrasjonslokale (Unntatt offentlighet).
41/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 28. april 2021 Vis (56) Vis