Formannskapet
30.01.2020 kl. 14:00 - 00:00
Formannskapssalen - Sogndal

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 30. januar 2020
Tillegg sakspapirer - Møte i formannskapet 30. januar 2020
Sakspapirer - Møte i Formannskapet 30. januar 2020
Tillegg sakspapirer - Møte i formannskapet 30. januar 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 Formannskapet - Opning og konstituering Vis
2/2020 Markering - nye innbyggarara i Sogndal kommune 2020 Vis
3/2020 Fjellstyre 2020 - 2023 Vis (1) Vis
4/2020 Chr.Leigh`s Legat perioden 2020 - 2023 Vis (1) Vis
5/2020 Finans- og gjeldsreglement Vis (2) Vis
6/2020 Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt 2020 - 2023 Vis
7/2020 Klagenemnd for eigedomsskatt 2020 - 2023 Vis
8/2020 Eigedomsskatt Vis (5) Vis
9/2020 Sanering VA-anlegg - Villavegen Balestrand tettstad - finansiering og godkjenning av prosjekt Vis (3) Vis
10/2020 Mellombelse avdelingar Kjørnes barnehage Vis (6) Vis
11/2020 Planstrategi - føringar for arbeidet Vis (2) Vis Vis (1)
12/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (5) Vis
13/2020 Rettingar i gebyrhefte 2020 Vis (1) Vis
14/2020 Heimevernsnemnd 2019-2023 Vis