Klagenemnd for eigedomsskatt
14.12.2016 kl. 12:00 - 15:00

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling