Komité for samfunnsutvikling
27.11.2019 kl. 12:00 - 00:00
Tingsalen - Leikanger tinghus

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Komité for samfunnsutvikling den 27.11.2019
Sakspapirer - Møte i Komité for samfunnsutvikling den 27.11.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format