Kommunestyret
03.10.2019 kl. 14:00 - 00:00
Kviknes hotell - Balestrand

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i konstiturande kommunestyre den 03.10.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyre den 03.10.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Kommunestyret - Opning og konstituering Vis
2/2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 11. september 2019 - Godkjenning av valprotokoll Vis (1) Vis
3/2019 Sogndal formannskap for perioden oktober 2019 - 2023 Vis (1) Vis
4/2019 Ordførar og varaordførar for peroiden oktober 2019 - 2023 Vis (1) Vis
5/2019 Kontrollutval for Sogndal kommune for perioden oktober 2019 - 2023 Vis (1) Vis
6/2019 Politisk reglement for nye Sogndal kommune frå oktober 2019 Vis (1) Vis
7/2019 Sogndal plan- og forvaltningsutval for perioden oktober 2019 - 2023 Vis (1) Vis
8/2019 Politisk godtgjerslereglement for nye Sogndal kommune frå oktober 2019 Vis (3) Vis
9/2019 Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefellesskap - deltaking og val av representant og vararepresentant til representantskapet Vis (2) Vis
10/2019 Adminstrasjonsutval for Sogndal kommune for perioden oktober 2019 - 2023 Vis (2) Vis
11/2019 Arbeidsgjevarutval for Sogndal kommune for perioden oktober 2019 - 2023 Vis (2) Vis
12/2019 Komitè for samfunnsutvikling for Sogndal kommune for perioden oktober 2019 - 2023 Vis (2) Vis
13/2019 Komitè for levekår for Sogndal kommune for perioden oktober 2019 - 2023 Vis (1) Vis
14/2019 Representantar med varamedlemmar til KS's fylkesmøte - Sogn og fjordane Vis (2) Vis
15/2019 Tilsetting av rådmann i Sogndal kommune Vis (1) Vis
16/2019 Møtekalender 2019 Vis
17/2019 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (1) Vis