Kommunestyret
02.04.2020 kl. 09:00 - 12:00
Fjernmøte

Møtedokument
Saksliste - Møte i kommunestyret 2. april 2020
Møteprotokoll - Møte i kommunestyret 2. april 2020
Svar på spørsmål frå representantane
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2020 Aktivitets- og friluftsråd 2019 - 2023 Vis (5) Vis Vis (1)
21/2020 Kulturråd 2020 - 2023 Vis (3) Vis Vis (1)
22/2020 Sogndal innvandrarråd 2020 - 2023 Vis (4) Vis Vis (1)
23/2020 Detaljreguleringsplan Togjerdet - Statnett SA trafostasjon 2. gongs handsaming Vis (9) Vis Vis (1)
24/2020 Strategisk plan for nærings- og samfunnsutvikling Vis (4) Vis Vis (1)
25/2020 Delegering til formannskap Vis (2) Vis Vis (1)
26/2020 Etiske retningsliner Vis (1) Vis Vis (2)
27/2020 Retningsliner for varsling Vis (1) Vis Vis (2)
28/2020 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (4) Vis