Kommunestyret
04.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Møte i kommunestyret 4. juni 2020
Møteprotokoll frå kommunestyret 4. juni 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling