Kommunestyret
06.05.2021 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger, Fylkeshuset - Firdasalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i kommunestyret den 06.05.2021
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 06.05.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2021 Avtale om sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet - utøving av opsjon på forlenging Vis (4) Vis Vis (1)
32/2021 Årsmelding frå kontrollutvalet for 2020 Vis (1) Vis
33/2021 Representant for oppnevningsutvalet for meklere i konfliktrådet Vis Vis (1)
34/2021 Forskrift om folkevalde si godtgjersle i Sogndal kommune - endring Vis Vis (1)
35/2021 Tilstandsrapport 2021 Sogn barnevern Vis (1) Vis Vis (1)
36/2021 Fleirbruks- og basishall Vis (1) Vis Vis (1)
37/2021 Detaljreguleringsplan for Nornes Vest Vis (15) Vis Vis (1)
38/2021 Mindre endring Hodlekve - Rinden Vis (9) Vis Vis (1)
39/2021 Vedtak av detaljregulering Granden 25 og 27 Vis (8) Vis Vis (1)
40/2021 Ev. etablering av frivilligsentral i Balestrand Vis (2) Vis Vis (2)
41/2021 Ny gangbru i Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (1)
42/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar kommunestyret 6. mai 2021 Vis (13) Vis
43/2021 Godkjenning av framforhandla forlik i rettssak Vis (1) Vis Vis (1)