Kommunestyret
07.05.2020 kl. 09:00 - 00:00
Fjernmøte

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i kommunestyret 7. mai 2020
Dialogmøte
Saksliste - Møte i kommunestyret 7. mai 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2020 Forskrift om folkevalde si godtgjerdsle i Sogndal kommune, Vestland Vis (1) Vis Vis (1)
30/2020 Aksjonæravtale Sognekraft AS Vis (1) Vis Vis (1)
31/2020 Bruk av momsavtalar i utbyggingsprosjekt Vis Vis (1)
32/2020 Overorndna retningsliner for tilskot til nærings og miljøtiltak i skogbruket Sogndal kommune 2020-2022 Vis (3) Vis Vis (1)
33/2020 Overføring av investeringsbudsjett frå 2019 til 2020 - gamle Sogndal kommune Vis Vis (1)
34/2020 Overføring av investeringsbudsjett frå 2019-2020 - Leikanger kommune Vis Vis (1)
35/2020 Fritak for eigedomsskatt - studenthuset Meieriet Vis (3) Vis Vis (1)
36/2020 Reviderte SFO - vedtekter Vis (3) Vis Vis (1)
37/2020 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (11) Vis