Kommunestyret
09.12.2021 kl. 09:00 - 00:00
Quality Hotel Sogndal

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 09.12.2021
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 09.12.2021
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 09.12.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
96/2021 Endring av politisk reglement Vis Vis (1)
97/2021 Møtekalender 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
98/2021 Gjennopptaking av vegnamn for vegparsellen Korea Vis (7) Vis Vis (1)
99/2021 Intensjonsavtale grunnerverv Kvåle Vis (1) Vis Vis (1)
100/2021 Godkjenning av selskapsavtale til Simas IKS Vis (3) Vis Vis (1)
101/2021 Rullering og prioritering av handlingsprogram til plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - 2022 Vis Vis (1)
102/2021 Trafikktryggingsplan for Sogndal kommune 2022-2025 Vis (2) Vis Vis (1)
103/2021 Politisk arbeidsgruppe: Eigarstrategi Vis (2) Vis Vis (1)
104/2021 Styrking av Sogn Regionråd Vis Vis (1)
105/2021 Søknad om permisjon frå politiske verv: Hans Christian Andersen-Knudsen Vis (1) Vis
106/2021 Budsjettendring investering 2021 Vis Vis (1)
107/2021 Søknad om fritak for eigedomsskatt Vis (1) Vis Vis (1)
108/2021 Søknad om fritak frå eigedomsskatt Vis (1) Vis Vis (1)
109/2021 Søknad om fritak for eigedomsskatt Vis (1) Vis Vis (1)
110/2021 Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 Vis (23) Vis Vis (1)
111/2021 Tilsetjing av kommunedirektør Vis (3) Vis
112/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar kommunestyret 9. desember 2021 Vis (3) Vis
113/2021 Søknad om fritak frå meddommarverv Vis Vis (1)
114/2021 Ny organisering av regionråd i Sogn Vis (1) Vis Vis (1)